سقوط پراید بین صخره های ساحلی نایبند عسلویه

امروز ۱۳ فروردین پراید بنا به دلایلی نامعلوم بین صخره های ساحلی نایبند سقوط کرد.خوشبختانه در این حادثه کسی صدمه ندید