💢صدای مردم…دهستان آهودشت

💢 خواهشمنديم صداى تمامى اهالی دهستان آهودشت و روستای حسن حیدر را به سمع ونظر مسئولان مربوطه برسانید،
🛑لطفا فیلم را ببینید و پاسخگو باشید👇
🔻با توجه به فیلم ارسالی آیا این آب از نظر مدیران بهداشت ودرمان وسازمان آب برای چه مصارفی قابل استفاده می باشد!!؟؟
🔻 آیا برای شرب ویا استحمام ویا شستن لباس ویا حتی برای شرب حیوانات قابل استفاده است!!!؟؟؟
🔻چرا مسئولان بهداشت ومحیط منطقه نسبت به ناسالم بودن این آب اقدام نمی کنند !!!
🔻،لازم به ذکر است که با وجود این گونه کیفیت آب هزینه آب شرب سالم از مردم گرفته میشود!!!
🔻باتشکر از رسانه مردمی و واقعیت گوی صدای کرخه
🔹سیدجابرحسینی عضو هیأت امناي روستای حسن حیدرشهرستان کرخه

*📢صدای کرخه، صدای مردم و مسئولین👇:*
*📲 صدای کرخه واتساپ 👇
https://chat.whatsapp.com/HZDoC9bvq3lIfyClUP9Gmr
*📲پیج جدید اینستاگرام صدای کرخه👇*
https://instagram.com/sedaye_karkheh
*📲کانال جدید تلگرام صدای کرخه👇*
https://t.me/joinchat/B7o6GqJlHLkzZjFk
*📲پیام رسان سروش ، ایتا و سایت👇*
http://splus.ir/sedayekarkhehs
https://eitaa.com/sedayekarkheh
http://sedaghatekarkhe.ir