💢جوابیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شوش در خصوص یک صدای مردم منتشر شده در صدای کرخه 👇
کارفرمایان موظف هستند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده خواهند بود؛ مضافا قانون گذار در ماده ۱۴۸ قانون کار بیان داشته که کارفرما موظف است کارگر را بیمه نماید و برای تخطی کارفرما از این امر نیز در ماده ۱۸۳ قانون کار ضمانتی به شرح ذیل تعریف شده است:
”کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.“
لذا کارگری که به هر نحوی کمتر از حداقل های تعیین شده، مزد دریافت نماید یا توسط کارفرما بیمه نشود می تواند ضمن مراجعه به سامانه جامع روابط کار ( prkar.mcls.gov.ir) درخواست رسیدگی خود را بصورت غیر حضوری ثبت و یا مراتب را به اطلاع بازرسان کار و تامین اجتماعی برساند.

*📢صدای کرخه، صدای مردم و مسئولین👇:*
*📲 صدای کرخه واتساپ – کانال۱۵👇
https://chat.whatsapp.com/JBcu8x6e7gN7SLpJmwPcbR
*📲پیج جدید اینستاگرام صدای کرخه👇*
https://instagram.com/sedaye_karkheh
*📲کانال جدید تلگرام صدای کرخه👇*
https://t.me/joinchat/B7o6GqJlHLkzZjFk
*📲پیام رسان سروش ، ایتا و سایت👇*
http://splus.ir/sedayekarkhehs
https://eitaa.com/sedayekarkheh
http://sedaghatekarkhe.ir