💢صدای مردم…شوش

🔵اینجانب احدی ازنیروهای مسلح شاغل درشوش هستم
🔻 دیروز به داروخانه شبانه روزی شوش واقع درپشت دعبل جهت دریافت دارو مراجعه کردم..

🔻مدیر فروش دارو گفت: طرف قرادادخدمات درمانی نیروهای مسلح نیستیم.
🔻یعنی نیروهای مسلح شوش چه گناهی دارندکه تنهاداروخانه شبانه روزی شهربابیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قراردادندارد ؟
🔹لطفا در رسانه صدای کرخه جهت پیگیری مسئولین مربوطه جهت احقاق حق طبیعی ما منتشر گردد.

*📢صدای کرخه، صدای مردم و مسئولین👇:*
*📲 صدای کرخه واتساپ – کانال۶۳👇*
https://chat.whatsapp.com/E9PjC4BAIKG132dC3PCD0X
*📲پیج جدید اینستاگرام صدای کرخه👇*
https://instagram.com/sedaye_karkheh
*📲کانال جدید تلگرام صدای کرخه👇*
https://t.me/joinchat/B7o6GqJlHLkzZjFk
*📲پیام رسان سروش ، ایتا و سایت👇*
http://splus.ir/sedayekarkhehs
https://eitaa.com/sedayekarkheh
http://sedaghatekarkhe.ir