خرید تضمینی گندم در خوزستان به ۱.۳میلیون تن رسید

🔹مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان: خرید تضمینی گندم در خوزستان روز سه شنبه سوم خرداد به یک میلیون و ۳۰۰هزار تن رسید که ۲۰۰ هزار تن بیش از حد انتظار و پیش بینی بوده است.

🔹خرید گندم در۱۶۲ مرکز خرید تعاون روستایی و غله در خوزستان انجام شده و برداشت این محصول راهبردی هم اکنون مرحله پایانی را سپری می‌کند.